/* text */ ?>


esf eu oplzz Podporujeme horizontal CMYK2

 

Podpora transformace ústavu Komorní Lhotka

 1. července 2013 - 30. června 2015

 reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/87.00024

Projekt je spolufinancován EU z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR  


 Co to je transformace pobytových sociálních služeb? 

Transformace je proměna pobytových sociálních služeb, v nichž lidé bydlí v podmínkách, které neodpovídají běžnému životu. Jedná se např. o služby, kde na jednom místě bydlí velké množství lidí s postižením, kteří zde nemají potřebné soukromí ani pro bydlení ani pro běžné denní činnosti, jako je např. vykonání hygieny. Často se tyto sociální služby nachází mimo běžnou zástavbu, daleko od běžných veřejných služeb jako jsou obchody, ambulance lékařů, kino, divadlo, bazén apod.  Lidé v těchto službách nemohou uplatňovat svá základní lidská práva, jako je právo na soukromí, svobodu pohybu, lidskou důstojnost, vlastnit majetek, právo na pracovní uplatnění a další. 

Tyto služby se „transformují“, tzn., že se mění v menší sociální služby, které jsou poskytovány v běžném prostředí v bytech či rodinných domech. 

Proces transformace se neděje náhodně. Předtím, než vzniknou nové služby, pracovníci, kteří uživatele dobře znají, společně s nimi zjišťují, co by si přáli a co by v dalším životě potřebovali. Tzn., kde a s kým by chtěli bydlet, co by zvládli sami a v čem potřebují podporu. S ohledem na tyto zjištěné informace se pak plánují nové služby a lidé jsou postupně připravováni na přechod do těchto nových služeb. Lidé s postižením se postupně seznamují s běžnými denními činnostmi, které ve svém životě vykonává každý z nás – vaření, praní, vedení běžné domácnosti, nakupování apod. Lidé s postižením jsou podporováni, aby uměli uplatnit všechna svá lidská práva, která jim dosud byla ve větší či menší míře upřena. Někteří lidé se postupně osamostatní natolik, že následně odchází zpět k rodině či jdou bydlet např. do nájemního bytu a podporu někoho dalšího již potřebují jen v minimální míře (např. za nimi jednou týdně dochází terénní pracovník) nebo nepotřebují podporu žádnou. 

Vláda České republiky schválila významný dokument s názvem „Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče“, který je zárukou, že již nebudou vznikat nové sociální služby, které by neumožňovaly život v běžném prostředí, v běžných podmínkách. Je zde např. určeno, že lidé s postižením by měli bydlet tak, jako každý jiný člověk, tzn. např. v bytě v běžné zástavbě. Mimo jiné je také stanoveno, že v jednom bytě může žít maximálně 6 lidí. Takto striktně definovaných kritérií je zde více, např. je vymezena minimální velikost pokoje, počet lůžek na pokoji je omezen na jedno, maximálně jsou povolena dvě v případě, že spolu lidé s postižením chtějí žít (např. tvoří pár či jsou přátelé). 

Výsledkem procesu transformace je stav, kdy lidé s postižením žijí tak, jako všichni ostatní. Žijí v bytech či rodinných domech v běžné zástavbě, žijí tam, kde chtějí a s kým chtějí, starají se o domácnost, využívají všechny dostupné služby, chodí do školy a do práce, prožívají mezilidské vztahy… to znamená – žijí normálně, přičemž mají k dispozici takovou podporu v každodenním životě, kterou skutečně potřebují. 

Do projektu se zapojil i náš ISÚ Komorní Lhotka na budově DZP. Prostřednictvím projektu budou provedeny analýzy stavu, zhodnocení potřebné míry podpory a potřeb klientů, dojde k personálnímu zajištění procesu transformace na úrovni zařízení, podpoře všech pracovníků prostřednictvím stáží, supervizí, vzdělávání směřujícího k pochopení systému a změny a její realizaci. Aktivity budou směřovány také k přípravě klientů ke komunitnímu bydlení, k posilování jejich kompetencí vedoucích k co nejvyšší míře samostatnosti. Záměrem je také v součinnosti s dalšími relevantními aktéry (blízké osoby, jiní poskytovatelé sociálních i veřejných služeb, veřejnost) podpořit zapojení lidí s postižením do místního společenství a umožnit jim život v souladu s principy normality. Cílem bude nalezení cesty, jak v celém procesu dále systémově pokračovat a umožnit klientům život v běžném v prostředí, s využitím adekvátních sociálních služeb, případně jiných forem podpory (k čemuž bude podpůrně sloužit také vytvoření transformačního plánu řešícího situaci v přesahu po ukončení projektu). 

 K úplné transformaci DZP ISÚ dojde až po ukončení projektu. Nicméně projekt je zaměřen na to, aby transformace byla důkladně připravena a naplánována na následující období a organizace měla vytvořeny podmínky k tomu celý proces završit. 

  

Nová podoba transformačního týmu od 1.6.2014 

 

Jméno a příjmení zaměstnance

Název pozice

Tel.

e-mail:

1.

Ing. Pavel Dyrčík

Ředitel ISÚ

553038131

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.

Alena Brudná

Finan. koordinátor

553038134

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.

Stanislav Čmiel

Koordinátor

734153525

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.

    Mgr. Irena Peterková

Odborný pracovník

553038140

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.

Mgr. Karla Komárková

Odb. prac. - klienti

558696805

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.

Simona Dvorníková

Vedoucí komunity 1

553038139

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.

Lenka Muroňová

Vedoucí komunity 2

553038139

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.

Jana Bieleszová

Vedoucí komunity 3

553038139

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.

Mgr. Jana Tomšová

Metodik

   

 

 
Transformační tým  
 
 

Jméno a příjmení zaměstnance

Název pozice

Tel.

e-mail:

1.

Ing. Pavel Dyrčík

Ředitel ISÚ

553038131

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

2.

Alena Brudná

Finan. koordinátor

553038134

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.

Stanislav Čmiel

Koordinátor

734153525

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.

   Mgr. Irena Peterková

Odborný pracovník

553038140

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.

Mgr. Nina Semenovová

Odb. prac. - klienti

558696805

 

6.

Ilona Hrádková

Vedoucí komunity

553038139

 

7.

Jana Rusnoková

Vedoucí komunity

553038139

 

8.

Hana Karásková

Vedoucí komunity

553038139

 

9.

Mgr. Jana Tomšová

Metodik

   
  

 Částka: 2 591 891,00 Kč 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je podpořit proces transformace organizace a vytvořit podmínky pro úspěšné dokončení transformace služby DOZP Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka tak, aby uživatelé mohli žít v běžné komunitě s náležitou formou podpory. Tohoto bude dosaženo prostřednictvím následujících dílčích cílů:

  • Zanalyzováním aktuálního stavu, včetně aktualizace potřeb klientů.

  • Vytvořením transformačního plánu, v němž bude podrobně popsán způsob, jak se klienti do-stanou do běžného prostředí.

  • Připravením klientů na bydlení v běžném prostředí, a to jak jejich motivováním, tak nácviky.

  • Připravení zaměstnanců na změnu, a to jejich motivováním, stážemi, školením.

  • Vytvářením a úpravou metodiky a postupů podporující systém změny v organizaci.

  • Zrealizováním osvěty a to jak směrem k osobám blízkým a k opatrovníkům, odborné i laické veřejnosti.

 

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Účastníci/ce projektu

Pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

 Partneři

Název:           Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210, příspěvková organizace

IČ:                   00847038

Adresa:          Komorní Lhotka 210, Hnojník 739 53

Realizátor projektu

Název:           Centrum podpory transformace, o.p.s.

IČ:                   01428926

Adresa:          Světická 1092 2, Praha 10 psč: 100 00