/* text */ ?>
 
Informační materiál o DOZP ve zjednodušené formě ke zhlédnutí
 
ZDE. 
  
  
Základní služby, které poskytujeme
Naše služby poskytujeme v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.
  
Zejména poskytujeme:
 • celoroční ubytování
 • celodenní stravu
 • podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů
 • vyhledávání příležitostí pro začleňování uživatelů do sociálního prostředí a podpora při jejich začleňování  a aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a zájmů uživatelů
 
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením
  

Dospělí

27 -64 let

Mladší senioři

65 -80 let

Starší senioři

nad 80 let

  
  
Okruh osob, které můžeme přijmout:
 • muže a ženy od 27 let s lehkou, středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací
 • mající alespoň zbytky zraku a sluchu, kteří nepotřebují specializovanou asistenci při komunikaci
 • bez závislosti na návykových látkách
 • nevyžadující speciální technické vybavení a nepřetržitou odbornou lékařskou péči
 • nenarušující klidné soužití v domově