/* text */ ?>

Rozvaha r. 2016 .pdf

Výkaz zisku a ztrát r. 2016 .pdf

Příloha k účetní závěrce r. 2016 .pdf

Inventarizační zpráva k 31.12.2016 .pdf

Rozbor hospodaření k 31.12.2016 .pdf

Zpráva o hospodaření k 31.12.2016 .pdf

Protokol o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2016 .pdf

Zpráva o provedení kontroly zřizovatelem .pdf