/* text */ ?>

Základní informace

Název zařízení

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka č.p. 184, příspěvková organizace 

739 53 Komorní Lhotka, č. p. 184

Zřizovatel
Obec Komorní Lhotka

Druh poskytovaných služeb
Služby sociální péče

Forma poskytovaných sociálních služeb
Pobytové služby spojené s ubytováním

Typ zařízení sociálních služeb a kapacita  

 Domov pro osoby se zdravotním postižením – 24 míst

Provozní doba
Celoroční nepřetržitý provoz

Bezbariérovost  

Domov pro osoby se zdravotním postižením je bezbariérový

 

Informace o službě 

DZP03

  Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (dále ISÚ) vznikl v roce 1992 spojením domova pro seniory - č. p. 210 a domova pro osoby se zdravotním postižením – č.p. 184. Od 1. 1. 2016 provozujeme pouze službu pro osoby se zdravotním postižením a služba domova pro seniory je zajišťována Slezkou diakonií.

Kolem objektu je rozlehlá travnatá plocha s lavičkami, malý rybníček a sportovní hřiště. 

Do ústavu si mohou uživatelé vzít s sebou televizní nebo rozhlasový přijímač.

Podmínkou je, že poplatky za koncesi hradí majitel přijímače ze svých příjmů. Nábytek na pokoji si mohou uživatelé doplnit dle svého přání drobnými předměty, které jim budou připomínat bývalý domov. Zdravotní péči zajišťuje dle potřeby ošetřující lékařka. Jedenkrát měsíčně ordinuje psychiatr a dle nutnosti zajišťujeme i služby ostatních odborných lékařů jako stomatolog, diabetolog, dermatolog.

Praní prádla zajišťujeme prostřednictvím externí firmy. Navštěvovat naše uživatele lze denně tak, aby nebyl narušen chod domova. Výjimku tvoří jen zákaz v případě epidemie.